Deshda

een creatieve oplossing voor uw businessprobleem


Voor het bottom-up doorlichten van uw organisatie. Op zoek naar de blinde vlek die het uw organisatie lastig maakt te zien dat er processen verouderd en vervormd zijn. Geen ingewikkelde adviesrapporten maar direct toepasbare oplossingen.

Deshda

Deshda

Elke kwaliteitsverbetering kost uw organisatie tijd en geld. Vaak voelt dit als het stil zetten van uw bedrijfsvoering en dat is onwenselijk omdat de organisatie door moet. Als de problematische bedrijfsprocessen niet aangepakt worden laat uw organisatie onnodig geld liggen en verliest u uw marktpositie. Terwijl dit makkelijk te voorkomen is door regelmatig te analyseren en waar nodig processen te upgraden aan de eisen van deze tijd.

Anders werken is niet moeilijk en hoeft niet veel tijd en geld te kosten. Uw organisatie raakt niet achterop als u voor kwaliteitsverbetering kiest. Dit ondervangen we met een open en eerlijk informatie uitwisseling tussen u en Deshda. In een kort tijdsbestek bevindt uw organisatie zich weer in de juist versnelling.

Bedrijfsadvisering


Evelien Tanghe

Gedreven door een innerlijk weten dat veel dingen in het leven onnodig moeilijk gemaakt worden ben ik deze onderneming begonnen. Dat wat voor mij als logisch is om anders te doen is voor vele minder duidelijk.

Oplossingen bedenken met behulp van meer geld of middelen is voor mij te simpel. De uitdaging zit hem erin om juist met zo min mogelijk inspanning een zo'n groot mogelijk effect te bereiken. Mijn analytisch vermogen maakt dat ik snel in- en overzicht te hebben van de organisatie en zijn problematiek en leg de vinger op de juiste plek.

Mijn advies is recht door zee. Kort, helder en duidelijk.

Laten we kennismaken

Ervaringen

In augustus 2014 had ik behoefte aan een assistent. Via mijn netwerk kwam ik in contact met mevrouw Evelien Tanghe. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Evelien een half jaar bij ons zou werken, maar uiteindelijk is dat anderhalf jaar geworden.

Ons bedrijf groeit de laatste jaren behoorlijk. Evelien heeft diverse klussen gedaan die bij een groeiend bedrijf voorkomen. Zo is ze gestart met inkoop, een functie die nog niet bestond. Ze heeft daarbij de kaders uitgezet als het gaat om de werkwijze, en na een half jaar hebben we een inkoper aangenomen voor deze functie. Vervolgens heeft Evelien een optimalisatie gedaan op de administratie. Ook hier heeft ze diverse verbeteringen doorgevoerd die veel tijdwinst hebben opgeleverd. Daarna heeft Evelien gewerkt aan de controle van onze productprijzen (om de nieuwe prijzen voor 2016 te bepalen) en heeft ze nog een liquiditeitsbegroting gemaakt. Tenslotte heeft Evelien nog het complete ISO handboek herzien.


Ik ken Evelien als een hardwerkende, meedenkende medewerkster die altijd met een oplossing komt. Daarbij gaat ze moeilijkheden niet uit de weg, als iets nog onbekend is dan zoekt ze uit hoe het zit. Ze heeft hierbij een geheel eigen kijk op zaken en kan haar mening ook gemakkelijk delen. Ik heb dan ook plezierig met Evelien samengewerkt. Wellicht dat ze over een paar jaar weer eens terug moet komen om weer wat pijnpuntjes weg te werken!

Jan Copier, Copier Engineering BV